HYGEIA LOGO 2016 kun hodet transparent.p

Å R E K N U T E R

Hva er åreknuter?

Åreknuter eller varicer er utvidede blodårer (vener) under huden som fører blodet fra benet tilbake til hjertet. Åreknuter oppstår fordi klaffene i venen brister, slik at blodet renner ”baklengs” . Blodtrykket i venene øker og det kommer utposninger eller ”knuter”. Disse forekommer ofte på insiden av leggen /låret og kan enkelt behandles. Åreknuter er hyppige (30% av befolkningen) og er ofte kosmetisk skjemmende. Hos noen kan det gi medisinske problemer, men det avhenger av hvor lenge man har gått med det og åreknutenes utbredelse. Åreknuter kan være arvelig hos rundt 50% av pasientene. Ikke alle plages og det er for det meste ufarlig. 

Hvilke symptomer kan jeg få av åreknuter? 

Mange har ikke plagsomme symptomer, men skjemmes av det kosmetiske. Andre kan få ømhet, smerter, tyngdefornemmelse, hudirritasjon, nattekramper eller kløe. Symptomer som fortykket hud, pigmentforandringer eller sår på bena kan også forekomme. Dersom man har tynn hud og kommer borti en kant, vil man kunne få små blødninger. Det må nevnes at disse symptomene kan forårsakes av mange andre medisinske tilstander og at behandling av åreknutene ikke alltid lindrer plagene. Du kan også ha overnevnte symptomer uten synlige åreknuter, noe som kan skyldes innvendige åreknuter. Dette kan påvises under forundersøkelsen ved hjelp av ultralyd.

Hva forårsaker åreknuter?
Åreknuter er ofte arvelig og oppstår gjerne i 30 årene. I denne gruppen finner man ofte ikke andre
årsaker og dette kalles da primære åreknuter. Kvinner er noe mer utsatt enn menn. Åreknuter som
er forårsaket av en tidligere blodpropp i de dype venene, etter graviditet eller skader på benet kalles
for sekundære åreknuter. Disse tilstandene vil ofte ikke erkjennes om det ikke gjøres
ultralydundersøkelse og vil ofte kreve en grundigere utredning før behandling kan tilbys.
Noen medfødte tilstander kan også gi åreknuter. Dette er skjeldent og vil kreve en svært grundig
utredning som omfatter flere spesialister. Igjen er en ultralyd undersøkelse et viktig første steg.