Doctor performs sclerotherapy for varico
SPRENGTE BLODKAR

Små blodårer som ligger rett under huden kalles for spindelvev-årer da de kan likne på spindelvev. Disse er ikke farlige, men kan være kosmetisk skjemmende.

Spindelvev- årer vil kunne behandles med injeksjoner av scleroserende middel (aethoxysclerol) utført av vår erfarne sykepleier. Her brukes svært tynne nåler som nesten ikke kjennes. Det kan bli nødvendig med 1-3 behandlinger avhengig av hvor mange spindelvevsårer du har og hvordan årene dine responderer på behandlingen.

Behandlingen tar 30-60 min og koster 2900,- pr.gang.